Shipping policy

- Phí ship từ 15 đến 40K

- Số liệu về khoảng cách được xác minh cụ thể bằng google map cùng khách hàng

1. Đơn hàng từ dưới 200.000 VNĐ

Khách hàng vui lòng thanh toán hoặc chuyển khoản trước. Organica hỗ trợ book xe giúp 

khách hàng. Khách hàng thanh toán chi phí cùng đơn vị vận chuyển

2. Đơn hàng từ 200.000 đến dưới 500.000 VNĐ. 

- Bán kính 1 km: Miễn phí

- Bán kính 1-5km: 15.000 VNĐ

- Bán kính 5-10km: 30.000 VNĐ

- Bán kính dưới 13km: 40.000 VNĐ

3. Đơn hàng trên 500.000 VNĐ

- Bán kính 5km: Miễn phí

- Bán kính 5-10km: 20.000 VNĐ

- Bán kính dưới 13km: 30.000 VNĐ

Trên 13km, giao đến chành xe và đơn vị vận chuyển được chỉ định bởi khách hàng. Khách 

hàng thanh toán trước đơn hàng Organica, chi phí vận chuyển thanh toán cùng chành xe 

hoặc đơn vị vận chuyển

4. Special delivery:

- Đơn hàng từ 1.500.000 VNĐ trở lên: Giao hàng miễn phí trong bán kính 13km.

+ Giao hàng riêng không ghép đơn hàng khác

+ Thời gian giao hàng nhanh nhất

+ Ưu tiên giao hàng so với các đơn hàng khách sách giao hàng Organica.